О нама

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, ОСНОВАН ЈЕ МАРТА 2000. ГОДИНЕ, ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ.

 

ЦЕНТАР ЈЕ ОСНОВАН У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КАО И ОБРАЗОВАЊА ИЗВАН МРЕЖЕ РЕДОВНОГ ШКОЛСКОГ СИСТЕМА.

 

Делокруг рада Центра за културу и образовање општине  Аранђеловац се изражава кроз  уметничко и књижевно  стваралаштво, издавање књига, часописа, приказивање филмова, образовање одраслих и остале видове образовања (креативне радионице),  као и друге културне манифестације и активности.

Делатност Центра за културу и образовање треба посматрати кроз два основна сегмента која ова Установа обухвата: културу и образовање.

          Центар за културу и образовање је укључен и у многобројне градске манифестације као иницијатор, организатор, суорганизатор.

Програми се одвијају свих месеци у години са изузетком јула и августа када су редовни програми Смотре уметности Мермер и звуци.

Сваки од ових програма заслужује посебну пажњу  а овом приликом истичемо оне који представљају развојну компоненту програма Центра и видан допринос културној понуди у Аранђеловцу.

Фестивал књиге – дводневна манифестација мађународних размера.

Позоришни фестивал – петодневна манифестација најбољих позоришних представа српских театара.

У 2013. години у Центар за културу планира још једну манифестацију – АРАНЂЕЛОВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО